TRANSFORMATION: ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

Prowadzę projekty mające na celu wzrost efektywności poprzez właściwe ukierunkowanie działania, eliminację barier i hamulców wewnętrznych. Doradzam w zakresie tworzenia efektywnej i angażującej kultury organizacyjnej i wdrażania związanych z tym zmian.

W rezultacie m.in:

  • Optymalizujemy zakresy odpowiedzialności, role i procesy

  • Ustalamy właściwe i angażujące kryteria oceny efektywności

  • Eliminujemy niekorzystne czynniki, np. niepotrzebną biurokrację

  • Wdrażamy wspierające nawyki, np. efektywne spotkania