+(48) 662 117 770 radek@radekrucinski.pl

TRANSFORMATION: WDRAŻANIE ZMIAN

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Prowadzę projekty mające na celu wzrost efektywności poprzez właściwe ukierunkowanie działania, eliminację barier i hamulców wewnętrznych. Stosuję zweryfikowane w praktyce procesy i metody, które pozwalają na głębokie zaangażowanie organizacji w zmiany – niniejszym gwarantując, że nie zostaną one odrzucone. 

Jestem praktykiem. W projektach skupiam się na kluczowych czynnikach sukcesu. Korzystam ze sprawdzonych podejść do zarządzania zmianą, m.in. prof. Kottera, modelu ADKAR, wybranych narzędzi Lean. Celem pozostaje zawsze osiągnięcie celu Klienta, a nie praca w konkretnej filozofii.

ROZWÓJ KULTURY EFEKTYWNOŚCI

Doradzam w zakresie tworzenia i rozwoju efektywnej i angażującej kultury organizacyjnej i wdrażania związanych z tym zmian.

W rezultacie m.in:

  • Klaryfikujemy i optymalizujemy zakresy odpowiedzialności, role i procesy

  • Ustalamy właściwe i angażujące kryteria oceny efektywności

  • Eliminujemy niekorzystne czynniki, np. niepotrzebną biurokrację

  • Wdrażamy wspierające nawyki, np. efektywne spotkania