+(48) 662 117 770 radek@radekrucinski.pl

TRANSFORMATION: ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Prowadzę projekty mające na celu wzrost efektywności poprzez właściwe ukierunkowanie działania, eliminację barier i hamulców wewnętrznych. Stosuję zweryfikowane w praktyce procesy i metody, które pozwalają na głębokie zaangażowanie organizacji w zmiany – niniejszym gwarantując, że nie zostaną one odrzucone. 

Jestem praktykiem. W projektach skupiam się na kluczowych czynnikach sukcesu. Korzystam ze sprawdzonych podejść do zarządzania zmianą, m.in. prof. Kottera, modelu ADKAR, systemu Prosci, wybranych narzędzi Lean. Narzędzia pomagają, celem pozostaje zawsze osiągnięcie celu Klienta, a nie praca w konkretnej filozofii.


ROZWÓJ KULTURY EFEKTYWNOŚCI

Doradzam w zakresie tworzenia i rozwoju efektywnej i angażującej kultury organizacyjnej i wdrażania związanych z tym zmian.

W rezultacie m.in:

  • Klaryfikujemy i optymalizujemy zakresy odpowiedzialności, role i procesy

  • Ustalamy właściwe i angażujące kryteria oceny efektywności

  • Eliminujemy niekorzystne czynniki, np. niepotrzebną biurokrację

  • Wdrażamy wspierające nawyki, np. efektywne spotkania