+(48) 662 117 770 Radek@RadekRucinski.pl

TEAMWORK: ROZWÓJ ZESPOŁÓW

„W obecnych czasach to nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.”

(-)  Patrick Lencioni

 

Grupa ludzi to jeszcze nie zespół. Do tego potrzeba odpowiedniego ukierunkowania, wspólnego celu, dogadania się, ustalenia zasad współpracy. Bez tego energia jest marnotrawiona na  nieproduktywne tarcia i konflikty, zamiast napędzać tłoki. 

Realizuję warsztaty, podczas których współpracownicy stają się Zespołami, dzięki lepszemu zrozumieniu i akceptacji siebie, swoich celów i zasad działania. 

Pomagam w: 

  • Rozwoju współpracy wewnątrz zespołów zarządzających i funkcyjnych
  • Zbudowaniu współpracy pomiędzy działami
  • Niwelowaniu konfliktów i tarć
  • Rozwoju angażującej i innowacyjnej kultury zespołu