+(48) 662 117 770 radek@radekrucinski.pl

Jak obniżyć rotację pracowników o 42%?

Wysoka rotacja pracowników to problem coraz bardziej istotny. Przez dwa lata (2015-17) PepsiCo Australia i Nowa Zelandia obniżyła rotację pracowników o ponad 42% (z 12% rocznie do 7%) dzięki m.in. wdrożeniu polityki elastycznego czasu pracy. Dzięki temu firma zdołała...

Nowoczesny lider nowoczesnej firmy

Nowoczesny lider stale się uczy, aby osiągać coraz lepsze rezultaty. Wspaniale jest się uczyć od tych, którzy przez swoich podwładnych są uznawani za autorytet. Oto garść wskazówek na temat przywództwa od lidera, która ma 99,3% aprobaty w swojej firmie: Odrzuć...