+(48) 662 117 770 Radek@RadekRucinski.pl

edukacja i certyfikacja

Stale dbam o rozwój, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Mam zaszczyt być absolwentem m.in:

  • Design Thinking Practitioner (2018)
  • World Class Speakers Academy (2017)
  • Szkoła Treningu Grupowego (edycja 2011/12)
  • Certyfikowany praktyk narzędzia MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®) (2012)
  • Certyfikowany konsultant narzędzia Extended DISC® (Advanced Certification, 2013)
  • Advisio – First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC, 2012)
  • Liczne szkolenia z zakresu: zarządzania, kierowania projektami, przywództwa, sztuki prezentacji, negocjacji, myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, marketingu i sprzedaży.
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – specjalizacja: zarządzanie i marketing (Wydział Handlu Zagranicznego, 1990-96)

sghstgmbtidiscadvisio