Nowoczesny lider nowoczesnej firmy

Wpis

Nowoczesny lider stale się uczy, aby osiągać coraz lepsze rezultaty. Wspaniale jest się uczyć od tych, którzy przez swoich podwładnych są uznawani za autorytet.
Oto garść wskazówek na temat przywództwa od lidera, która ma 99,3% aprobaty w swojej firmie: Odrzuć tradycyjną drabinkę hierarchiczną. Empower. Pozwól innym tworzyć firmę, wykazywać się, dawać najlepsze z siebie. Niech hierarchia i biurokracja nie obezwładniają firmy. Rozmawiaj nie tylko ze swoimi bezpośrednimi podwładnymi. Angażuj do projektów osoby ze świeżym spojrzeniem. Usuwaj bariery w komunikacji. Bądź dostępny. Czy Twoi pracownicy mają do Ciebie stały dostęp, czy też spotkanie Ciebie jest kojarzone z dostąpieniem szczególnej łaski? Niech stoją za Tobą rezultaty oraz wizja – jasna i przejrzysta jak kryształ. One najlepiej budują autorytet. Niech strach nie będzie podstawą Twoich decyzji. Odwaga i rozsądek są spoiwem rozwoju. Odrzuć stare biurowe rytuały. Wynagradzaj inaczej. Ważniejsze są rezultaty pracy, a nie to, czy ktoś ma porządek na biurku. Wynagrodzenia? Nie chodzi o ciągłe podwyżki, czy wielkie bonusy. Ważniejsza jest np. możliwość odstresowania się w biurze. Tak działa Mark Zuckerberg. Nowoczesny lider nowoczesnej firmy. Która z powyższych inspiracji może z Ciebie uczynić lepszego menedżera? Życzę Ci sukcesów! RR   Opracowane na podstawie „10 Reasons Why 99% of Facebook Employees Love Mark Zuckerberg” by Steve Kux.
Share this

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *