+(48) 662 117 770 Radek@RadekRucinski.pl

LEADERSHIP: ROZWÓJ LIDERÓW

„Szef to zawód” zwykł mawiać jeden z moim mentorów. Każdy może się nauczyć bycia liderem. 

Realizuję warsztaty i szkolenia z tematów:

  • przywództwo i autorytet lidera

  • budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem

  • planowanie, delegowanie, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, komunikacja, rozwój zaufania i współpracy

  • sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

  • twórcze rozwiązywanie problemów / kreatywność indywidualna i zespołowa

  • zarządzanie zmianą, wdrażanie zmian w organizacji