+(48) 662 117 770 radek@radekrucinski.pl

LEADERSHIP: ROZWÓJ LIDERÓW

Szef to zawód. A zawodu trzeba się nauczyć. A potem ciągle uczyć na nowo i… niektórych rzeczy oduczać. C’est la vie. 

Projektuję i realizuję wyłącznie „szyte na miarę” warsztaty i procesy rozwojowe. Metodyka i treści są zawsze dobrane do potrzeb, oczekiwań i możliwości Klienta.

Tematy z obszaru przywództwa – z uwzględnieniem specyfiki obecnego biznesu w czasach VUCA*:

  • Zarządzanie: planowanie, organizowanie, motywowanie, koordynowanie, kontrola
  • Przywództwo: kreowanie wizji, ustalenie strategii, komunikowanie celów i angażowanie, budowanie koalicji i zespołów, pobudzanie i inspirowanie do działań, delegowanie uprawnień
  • Budowanie autorytetu lidera
  • Komunikacja interpersonalna, przekonywanie i prezentowanie
  • Budowanie skutecznych zespołów i zarządzanie nimi
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku) korygującej i wzmacniającej
  • Zarządzanie zmianą, wdrażanie zmian w organizacji
  • Rozwiązywanie problemów i generowanie pomysłów

Współpracuję z ekspertami z innych dziedzin – programy mogą być uzupełnione o inne wątki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zapraszam do współpracy. Welcome to your next level.

* VUCA = Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous