+(48) 662 117 770 radek@radekrucinski.pl

KONSULTING: DEFINIOWANIE PROBLEMÓW I TWÓRCZE ICH ROZWIĄZYWANIE 

  • Pomagam w rozwiązywaniu problemów i tematów, gdzie dotychczasowe próby zawiodły. Albo tam, gdzie nie jest oczywiste, w czym tkwi problem.

  • Wspieram w definiowaniu wyzwań – oblekaniu ich w konkretne mierniki i wskaźniki – co pozwala nimi zarządzać.

  • Odpowiednio dobrane strategie, procesy i narzędzia, np. Design Thinking, Cynefin, PSDM – właściwa metodyka otwiera głowy na nowe rozwiązania. 

Zapraszam do współpracy.

Welcome to your next level