Rozwijam liderów i zespoły.
Wspieram w zmianach. 

Z uważnością.

 

Pomagam wydobyć z siebie mądrość i energię, które prowadzą do lepszych rezultatów. Pokazuję nowe drogi. Klaryfikuję i dojaśniam. Otwieram na zmiany.

 

LEADERSHIP: ROZWÓJ LIDERÓW

Szkolę z zakresu umiejętności liderskich, m.in: zarządzania zmianą, innowacyjności, prezentowania, angażowania i motywowania, egzekwowania, udzielania informacji zwrotnej.

TEAMWORK: ROZWÓJ ZESPOŁÓW

Realizuję warsztaty, podczas których współpracownicy stają się Zespołami. 

Pomagam w tworzeniu angażującej kultury organizacyjnej poprzez pracę nad misją, wizją, wartościami i komunikacją. 

TRANSFORMATION: WDRAŻANIE ZMIAN

Prowadzę projekty oraz doradzam w zakresie tworzenia angażującej kultury organizacyjnej i wdrażania związanych z tym zmian.